06
جولای

احضاریه دادگاه چیست؟

تا به حال و بدون شک حتما به دفعات کلمه احضاریه به گوش شما شنیده شده است. در مورد این که احضاریه دادگاه چیست و نحوه اطلاع و دریافت آن به چه صورت می‌باشد، در این مطلب توضیحاتی می‌دهیم که هم با نام احضاریه بیشتر آشنا شوید و هم تفاوت آن را با ابلاغیه دادگاه بدانید.

احضاریه دادگاه

 

احضاریه دادگاه از انواع اوراق قضایی است که برای فراخواندن شخص در دعاوی حقوقی و کیفری به مراجع قضایی، مورد استفاده قرار می گیرد. برای احضار اشخاص باید دلایل کافی باشد. اشخاص ممکن است به دلایل مختلفی احضاریه دادگاه را دریافت نمایند تا در مراجع قضایی حاضر شوند. دلایل مذکور در برگه احضارنامه ذکر می شوند.

احضارنامه در اوراق مخصوص قضایی صادر می شود. بازپرس یا دادرس با توجه به نیاز به حضور شخص در مرجع قضایی با ذکر مشخصات شخص و زمان و تاریخ حضور احضاریه را از طریق سامانه ثنا برای وی ارسال می نماید.

احضار متهم برای بازجویی و پاسخ دادن به اتهامات، استماع شهادت شاهدان ، کسب اطلاعات از مطلعان پرونده و… از جمله دلایل بازپرس برای صدور احضارنامه می باشد. به طور کلی احضارنامه برای ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با پرونده صورت می گیرد.

با توجه به شخص مورد خطاب در برگه احضارنامه نتیجه عدم حضور در احضاریه دادگاه بیان می شوند تا شخص با اطلاع کامل نسبت به حضور یا عدم حضور تصمیم گیری نماید.

احضاریه چیست

احضاریه چیست؟

 

در رابطه با متهمین نتیجه عدم حضور جلب است و بهترین روش حضور در مکان و زمان بیان شده در برگه احضاریه با همراهی وکیل متخصص می باشد. پیش از حضور، دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص در کسب اطلاعات و درک بهتر مسئله بسیار موثر است.

در موارد زیر عدم حضور شخص دریافت کننده احضاریه دادگاه موجه تلقی می شود:

الف) در توقیف و بازداشت بودن شخص

ب) وقوع حوادث خارج از اختیار شخص که مانع از حضور وی شده مانند زلزله، بیماری واگیردار و…

پ) درگذشت خویشاوندان درجه یک شخص

ت) بیماری شخص به نوعی که مانع از حضور وی در مراجع قضایی باشد.

ث) احضارنامه به دست شخص نرسیده یا پس از زمان مشخص شده برای حضور مطلع شده باشد.

در تمامی موارد مذکور شخص با ارائه مدارک و مستندات عدم حضور خود را موجه بیان می نماید و بدون مواجهه با عواقب عدم حضور، دوباره احضار می شود.

چگونگی اطلاع از صدور احضارنامه

 

پس از تصمیم مقام قضایی برای احضار شخص، این مسئله در سامانه ثنا ثبت می شود. پیامکی مبنی بر صدور احضاریه دادگاه برای شخص ارسال می گردد. شخص با مراجعه به سامانه ثنا و وارد نمودن اطلاعات شخصی از جمله کد ملی وارد سامانه می شود و احضاریه را به تفضیل و با جزئیات مشاهده می کند.

ورود به سامانه ثنا نیازمند احراز هویت می باشد که با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی این موضوع صورت می گیرد.

احضاریه چیست؟ ابلاغیه

 

♦ خدمات وکالتی گروه وکلای دادرسانی

فرق بین احضاریه دادگاه و ابلاغیه چیست؟

 

احضاریه برای فراخواندن و اطلاع شخص از حضور در مکان و زمان مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. دلایل احضار شخص، عنوان شخص برای احضار و نتایج عدم حضور وی در برگه احضاریه درج می گردد.

ابلاغیه

 

ابلاغیه برگه ای است که حاوی اطلاعاتی در رابطه با یک پرونده قضایی برای اطلاع خوانده می باشد. در مواد 67 تا 83 قانون آیین دادرسی مدنی قوانین و ضوابط مرتبط با ابلاغیه بیان شده است.

در ابلاغیه اوراق مرتبط با دعوا و اطلاعات مرتبط با پرونده به اشخاص اطلاع رسانی می شود و مامور ابلاغ حداکثر طی مدت 2 روزه برگه ابلاغ را تسلیم خوانده می نماید. خوانده پس از دریافت برگه ابلاغیه، رسید دریافت را به مامور ابلاغ تحویل می دهد. این نوع ابلاغ، ابلاغ واقعی است و خوانده نمی تواند ادعا نماید برگه ابلاغیه را دریافت ننموده و از مفاد پرونده بی اطلاع است.

ابلاغ توضیحات و خلاصه ای موضوع پرونده به دیگر طرفین پرونده از اصول اساسی و حیاتی دادرسی عادلانه است. خوانده باید از این موضوع مطلع باشد تا بتواند به خوبی در دادگاه و جلسات رسیدگی شرکت نماید و از خود دفاع نماید.