آدرس و تلفن دادسراهای تهران

دادسرای عمومی و انقلاب تهران (مركز)

تهران – نبش ميدان ۱۵ خرداد
تلفن : ۳۳ – ۳۳۱۱۱۰۲۶ و ۳۵۰۵۱۱۱۱
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهای شهر تهران و آگاهی مركز

مركز فوريت های قضايی دادسرا (كشيك)

تهران – ضلع شمالی پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش
تلفن : ۴ -۶۶۷۲۲۵۶۱
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتری های شهر تهران و آگاهی مركز

دادسرای ناحيه ۱  (شميران)

تهران – خيابان شريعتی – پل صدر ، خيابان الهيه – پلاك ۲

تلفن : ۲۲۰۰۰۴۳۸ – ۲۲۰۰۹۰۴۴ – ۲۲۶۰۶۶۶۴ و ۸۱- ۲۲۰۰۷۳۷۹

ضابطين دادسرا : آگاهي شميرانات و كلانتري هاي ۱۰۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۶۳ و ۱۶۴
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۱ تهران

دادسرای ناحيه ۲ (سعادت آباد)

تهران – سعادت آباد – خيابان شهید فرحزادی – خیابان کوهستان – خیابان امام صادق – خیابان درختی اول

تلفن : ۲۲۰۸۴۰۷۴ – ۲۲۰۸۴۰۶۷ – ۲۲۰۸۵۹۸۰

ضابطين دادسرا : آگاهي شمال غرب تهران و كلانتری های ۱۶۳ و ۱۱۸ و ۱۳۴ و ۱۳۷ و ۱۳۹
دعاوي كيفری (شكايات) منطقه ۲ تهران

دادسرای ناحيه ۳ (ونك)

تهران – ميدان ونك – ابتداي خيابان ملاصدرا – خيابان پرديس ، نبش كوچه زاينده رود شرقي – پلاك ۵۹

تلفن : ۸۸۸۸۱۷۲۲ – ۸۸۸۸۱۷۲۴ – ۸۸۸۸۳۴۳۴

ضابطين دادسرا : كلانتری های ۱۰۳ و ۱۲۴ و ۱۴۵
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۳ تهران

دادسرای ناحيه ۴ (رسالت)

تهران – حکیمیه – بلوار بهار – خیابان نشوه (سازمان آب) – کوچه امام حسین (ع)

تلفن : ۷۷۳۱۱۲۴۷ –۷۷۳۱۱۲۴۵ – ۷۷۳۱۱۵۹۴ – ۷۷۳۱۱۲۵۸

ضابطين دادسرا : آگاهی شمال شرق تهران و كلانتری های ۱۰۲ و ۱۲۰ و ۱۲۶ و ۱۳۶ و ۱۴۴ و ۱۶۴
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۴ تهران

دادسراي ناحيه ۵ (صادقیه)

تهران – بلوار سیمون بولیوار – بلوار انصارالمهدی – روبروی دانشگاه سما

تلفن :44370322 – 44370341 – 44370250-4

ضابطين دادسرا : آگاهی شمال غرب تهران و كلانتری های ۱۳۳ و ۱۳۵ و ۱۳۸ و ۱۴۰ و ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۶ و ۲۰۹
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق ۲۲ و ۵ تهران

دادسرای ناحيه ۶ (خارك)

تهران – خیابان مفتح – پایین تر از میدان هفت تیر – انتهای خیابان شهید شیرودی

تلفن : ۸۶۰۷۳۸۹۸ – ۸۶۰۷۳۱۷۹ – ۸۶۰۷۳۱۵۳ – ۸۶۰۷۳۵۶۳ – ۸۶۰۷۳۵۹۳ – ۸۶۰۷۳۱۷۶

ضابطين دادسرا : پايگاه سوم آگاهي و پايگاه سوم اطلاعات و كلانتريهاي ۱۲۵ و ۱۴۸ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۶ تهران

دادسرای ناحيه ۷ سيد خندان ( امور مربوط به شهرداريها )

تهران – خیابان شهید مطهری – خیابان شهید علی اکبری

تلفن : ۸۶۱۲۱۶۴۵ – ۸۶۱۲۱۶۴۸ – ۸۶۱۲۱۶۷۵ – ۸۶۱۲۱۶۹۳

دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۷ تهران

دادسرای ناحيه ۸ (مجیدیه)

تهران – اتوبان رسالت – خیابان عثنی عشری – نبش کوچه موسوی

تلفن : ۲۲۵۲۷۳۹۷ – ۲۲۵۲۷۰۴۸ – ۲۲۵۲۸۴۱۰ – ۲۲۵۲۸۰۵۹ – ۲۲۵۲۷۵۶۹ – ۲۲۵۲۷۸۶۱ – ۲۲۵۲۸۷۳۱ –۲۲۵۲۸۳۶۴ – ۲۲۵۲۷۵۹۶

ضابطين دادسرا : آگاهي شمال شرق تهران و كلانتريهاي ۱۴۷ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۹۰ و ۲۱۰
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق ۱۳ و ۸  تهران

دادسرای ناحيه ۹ (فرودگاه)

تهران – فرودگاه مهرآباد – جنب گمرك

تلفن : ۶۶۸۸۶۹۰۰ و ۴۴۶۷۱۱۲

ضابطين دادسرا : پليس فرودگاه مهرآباد و پليس امنيت ناجا و تمامي كلانتريهاي شهر تهران

دادسرای ناحيه ۱۰ (هاشمی)

تهران – تقاطع خیابان جیحون و دامپزشکی

تلفن : ۶۵۸۸۶۲۳۲ – ۶۵۸۶۲۰۱۷ – ۶۵۸۶۲۰۱۳ – ۶۵۸۶۲۰۴۵ – ۶۵۸۶۲۰۲۸

ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهی و كلانتري های ۱۵۴ و ۱۰۸ و ۱۱۱ و ۱۱۹ و ۱۵۰
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق ۲۱ و ۱۰ و ۹

دادسرای ناحيه ۱۱ ( ولی عصر عج )

تهران – خيابان ولي عصر (عج) ، ميدان منيريه

تلفن : ۲ – ۵۵۳۷۵۷۵۰

ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهی و كلانتری های ۱۱۲ و ۱۱۵ و ۱۲۹
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۱۱ تهران

دادسرای ناحيه ۱۲ ( امام خمينی )

تهران – خيابان خيام – ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش

تلفن : ۴ – ۶۶۷۲۲۵۶۱

ضابطين دادسرا : پايگاه هفتم و هشتم آگاهی و كلانتری های ۱۰۹ و ۱۱۳ و ۱۱۶
دعاوي كيفري (شكايات) منطقه ۱۲ تهران

دادسرای ناحيه ۱۴ (شهيد محلاتی)

تهران – اتوبان شهید محلاتی – خیابان شهید ده حقی – بلوار کوثر – جنب بازار گل شهید محلاتی

تلفن : ۳۶۳۱۹۶۴۸ – ۳۶۳۱۹۵۶۹ – ۳۶۳۱۹۵۲۵ – ۳۶۳۱۹۶۵۱ – ۳۶۳۱۹۶۷۸ – ۳۶۳۱۹۶۷۶

ضابطين دادسرا : پايگاه ششم آگاهي و كلانتری های ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۹ و ۱۱۰ و ۱۱۴ و ۱۳۲ و ۱۵۶ و ۱۵۷
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق ۱۵ و ۱۴ تهران

دادسرای ناحیه ۱۵ ( ویژه سرقت )

تهران – تهران پارس – انتهای خیابان جشنواره – جنب فرهنگسرای اشراق – خیابان جعفرپناه – خیابان نباتی

تلفن : ۷۷۳۴۱۰۴۱-۵

ضابطین دادسرا :آگاهي شمال شرق تهران و كلانتريهاي ۱۰۲ و ۱۲۰ و ۱۲۶ و ۱۳۶ و ۱۴۴ و ۱۶۴ و ۱۴۷ و ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۹۰ و ۲۱۰

صلاحیت رسیدگی :دعاوی کیفری (شکایات) جرم سرقت، مناطق ۴ و ۸ و ۱۳ تهران

دادسرای ناحيه ۱۶ (بعثت)

تهران – ضلع شمالي ترمينال جنوب

تلفن : ۵ – ۵۵۳۲۱۵۲۰

ضابطين دادسرا : پايگاه هفتم و هشتم آگاهی و كلانتری های ۱۱۷ و ۱۳۰ و ۱۵۲ و ۱۶۰ و ۲۰۸
دعاوي كيفری (شكايات) مناطق ۱۹ و ۱۶ تهران

دادسرای ناحيه ۱۸ (شهيد مطهری)

تهران – جاده ساوه – چهارراه يافت آباد – بلوار معلم – بعد از ميدان معلم نبش خيابان حيدري – پلاك ۲۱۶
تلفن : ۷۳ – ۶۶۲۲۴۴۶۹
ضابطين دادسرا : پايگاه هشتم آگاهی و پايگاه بسيج ابوذر و كلانتری های ۱۶۹ و ۱۵۳ و ۱۵۱ و ۱۴۹
دعاوي كيفري (شكايات) مناطق ۱۸ و ۱۷ تهران

دادسراي ناحيه ۲۰ (انقلاب)

تهران – خيابان شريعتي – نبش خيابان معلم
تلفن : ۵ – ۸۸۴۱۵۱۱

دادسرای ناحيه ۲۱ ( ويژه ارشاد )

تهران – خيابان شهيد بهشتی – خيابان احمد قصير – جنب بيمارستان آسيا
تلفن : ۷۳ – ۸۸۷۳۲۱۶۷
ضابطين دادسرا : اداره كل اجتماعي ناجای تهران بزرگ و پايگاههای اول تا دهم اطلاعات و آگاهی و كلانتری های ۱۵۴ و ۱۴۳ و ۱۰۵ و ۱۲۴

دادسرای ناحيه ۲۲ ( ويژه امور اقتصادی )

تهران – خيابان انقلاب – خيابان گارگر شمالي – خيابان فرصت شيرازي – كوچه مستعلي
تلفن : ۶۶۵۹۳۴۰۱ و ۳ – ۶۶۵۷۵۸۶۰
ضابطين دادسرا تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

دادسرای ناحيه ۲۳ ( امور نيابت )

تهران – ضلع شمالي پارك شهر – خيابان شهيد فياض بخش
تلفن : ۶۶۷۲۰۴۲۲ و ۶۶۷۲۰۴۹۹ و ۶۶۷۲۰۰۸۸ و ۴ -۶۶۷۲۲۵۶
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

دادسرای ناحيه ۲۴ ( ويژه مبارزه با قاچاق و ارز )

تهران – خيابان شريعتي – نبش معلم
تلفن : ۵ – ۸۸۴۱۵۱۱۱
ضابطين دادسرا : تمامی كلانتری های شهر تهران و آگاهي مركز

دادسرای ناحيه ۲۵ ( امور سرپرستی )

تهران – خیابان سئول – تقاطع رشید یاسمی – نبش خیابان مهتاب
تلفن : ۸۸۶۲۷۵۱۵
ضابطين دادسرا : تمامی كلانتريهای شهر تهران و آگاهی مركز

دادسرای ناحيه ۲۶ ( بومهن )

بومهن – بلوار امام خميني ( ره ) ، جنب كلانتري ۲۰۶
تلفن : ۷۶۲۲۹۹۶۶

دادسرای ناحيه ۲۷ ( امور جنايی )

تهران – سه راه آذري – خيابان جرجاني – پلاك ۲۰
تلفن : ۶ – ۶۶۶۴۰۶۲۰
ضابطين دادسرا : تمامي كلانتری های شهر تهران و آگاهی مركز

دادسرای ناحيه ۲۸ ( ويژه كاركنان دولت و مطبوعات و رسانه ها )

تهران – ميدان پانزده خرداد – دادسراي مركز – طبقه سوم

تلفن : ۳۳۱۱۱۹۱۹ – ۳۵۰۵۱۱۱۱

دادسرای ناحيه ۲۹ ( ويژه نوجوانان )

تهران – اتوبان كرج – نرسيده به عوارضي قديم – خيابان آزادگان – پلاك ۱۴۴
تلفن : ۸ – ۴۴۰۶۴۴۶۷
ضابطين دادسرا :
تمامي كلانتريهاي شهر تهران و آگاهي مركز

دادسرای ناحيه ۳۱ ( جرايم رايانه ای )

فلکه دوم‌ صادقیه، بزرگراه آیت اله کاشانی، خیابان اباذر، نبش بوستان دوم غربی، دادسرای جرایم رایانه‌ای

تلفن :۴۴۰۹۲۹۹۳

دادسرای ناحيه ۳۲ ( راهور )

تهران – خيابان آزادي – خيابان رودكي – ضلع جنوبي ساختمان راهنمايي و رانندگي – كوچه شهيد فرج اللهي
تلفن : ۶۶۳۲۵۵۲۷ و ۶۶۴۳۶۰۲۹

دادسرای امنيت ( مستقر در زندان اوين )

تهران – اتوبان چمران – خيابان شهيد كچويی – زندان اوين
تلفن : ۲۲۴۳۲۶۶۷

دادسراي مستقر در مجتمع قضايي عدالت

تهران – بالاتر از ميدان تجريش ، خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق )

تلفن : ۲۲۷۲۷۴۶۹ – ۲۲۷۲۷۴۷۰

×

سلام

×